Ukázka aplikace

Náhledy obrazovek

Ukázky z aplikace Rozešli - správa a rozesílání hromadných e-mailů:

Rozesílka - editor e-mailu
Vkládání obsahu - rozložení obsahu
Editace obsahu - textový editor
Bloky, které lze vkládat
Provedená rozesílka - souhrn
Rozesílka - průběh, grafy
Seznamy příjemců
Náhled e-mailu na desktopu, mobilu
PDF přehled - dle nastaveného času od ukončení rozesílky